Ανταπόκριση από την παρέμβαση στα Hot-Hot Burger Bar στο Χαλάνδρι [Παρασκευή 1/7]Το κείμενο που μοιραζόταν στην παρέμβαση:

ΤΑ ‘’ΗΟΤ ΗΟΤ BURGER BAR’’ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΡΓΑ-ΖΟΜΕΝΟ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ

Η εταιρεία HOT HOT burger bar που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην περιοχή της Ν.Φιλαδέλφειας. Έκτοτε μέσα σε λίγα χρόνια η ε-ταιρεία έχει επεκταθεί με ταχύτατους ρυθμούς, ανοίγοντας δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική, αλλά και στην επαρχία.Παρόλο το καθεστώς της οικονομικής κρίσης ειδικά τα τε-λευταία χρόνια παρατηρούμε ότι αναπτύσσονται ραγδαία αλυσίδες καφέ και ταχυεστίασης στον κλάδο μας. Μαγαζιά που ανοίγουν σαν τα μανιτάρια με μπόλικη διαφήμιση και φα-νταχτερές βιτρίνες. Τα προιόντα ελκυστικά και η πελατεία μεγάλη, τα πάντα φαίνονται ιδα-νικά ,αλλά είναι όμως έτσι? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε σε αυτά τα καταστήματα ά-ραγε τι έχουμε να πούμε? Η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στα καταστήματα – αλυσίδες αποτελεί πια γενική συνθήκη. Εξαντλητικά βραδινά ωράρια, υπερεργασία, μισά ένσημα, ανύπαρκτες άδειες και επιδόματα και γενικά ένα συνολικό πετσόκομμα των εργα-σιακών δικαιωμάτων. Και όλα αυτά για λίγα μόνο ευρώ τα οποία αποτελούν το τυράκι για την εξασφάλιση μιάς θέσης εργασίας. Επιπλέον αυτές οι αλυσίδες καταστημάτων λειτουρ-γούν με το καθεστώς της μητρικής εταιρίας και των franchise καταστημάτων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για μας τους εργαζόμενους? Στην ουσία σημαίνει ότι υπάρχουν σε όλες αυ-τές τις μεγάλες εταιρίες κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την διοίκηση της μητρικής. Και αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα προϊόντα, τις τιμές και το στήσιμο του κάθε μαγαζιού που πρέπει να είναι πανομοιότυπο. Αφορά και τις συνθήκες εργασίας, δηλαδή οι εργαζόμενοι/ες πρέπει να δουλεύουμε με το λιγότερο δυνατό ημερομίσθιο και με όσο το δυνατόν λιγότερα ένσημα , για να αυξάνεται το ποσοστό κέρδους της επιχείρησης. Και αυτό δεν είναι κάτι που το πράττει κάποιος μεμονωμένος εργοδότης ενός franchise κατα-στήματος αλλά είναι πολιτική της μητρικής εταιρείας. Και όταν οι εργαζόμενοι αποφασί-σουμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας , η μητρική τρέχει να καθαρίσει για τον συνεργάτη της – ιδιοκτήτη franchiseAνοιγοκλείνουν μαγαζιά, προσλαμβάνουν δικηγό-ρους, προσπαθούν να μας διασπάσουν στρέφοντας τον έναν συνάδελφο απέναντι στον άλλον.Παρόλα αυτά όταν συναντούν σθεναρή και οργανωμένη αντίσταση τα πράγματα γί-νονται πολύ καλύτερα για εμάς, βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας μας, μας υπολογίζουν περισσότερο, κερδίζουμε ακόμα και σε δικαστικές υποθέσεις.

Προφανώς τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά για την συγκεκριμένη ε-ταιρεία, τα ''HOT HOT BUGER BAR'' που ενώ ξεκίνησε σαν συνοικιακό κατάστημα εξελί-χθηκε σε αλυσίδα. Τα συγκεκριμένα καταστήματα έχουν υιοθετήσει ένα δήθεν εναλλακτικό προφίλ με ολίγη από ροκ κουλτούρα (δυνατή ροκ μουσική και διακόσμηση αναφορική στη ροκ κουλτούρα, μικρόφωνα για ανακοίνωση έτοιμων παραγγελιών) σε ένα γενικότερο πλαίσιο εργασία και χαρά και ᾽᾽τι υπἐροχες στιγμἐς ζείς τρὠγοντας σε εμἀς᾽᾽. Η πραγματι-κότητα όμως είναι πιό σκληρή και απο τη μουσική που παίζει στα ηχεία των καταστη-μἀτων. Στο ξεζούμισμα των εργασιακών έρχεται να προστεθεί και μια σειρά απο αυθαιρε-σίες οι οποίες συνθέτουν ένα μείγμα συνολικής εργασιακής εκμετάλευσης. Μερικἀ χαρα-κτηριστικά παραδείγματα είναι: η συνεχής ανακύκλωση των εργαζομένων προσλαμβάνο-ντας νέους υπαλλήλους ώς ᾽᾽ἐκπαιδευόμενους᾽᾽ ὀπου για λίγα ψύχουλα αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες με τους υπόλοιπους. Παρακολούθηση μέσω δεκάδων καμερών (που βρί-σκονται σε κάθε γωνία των καταστημάτων) σε 24ωρη βάση, όπου σε καμμία περίπτωση δεν προορίζεται μόνο για την ασφάλεια των καταστημάτων, που στόχο έχουν να παρακο-λουθούν τις κινήσεις των εργαζομένων ανα πάσα ώρα και στιγμή. Άλλο ένα παράδοξο, δείγμα των αυθαιρεσιών της εταιρείας, είναι οι συχνές απειλές για επιβολή προστίμων (που τείνει να γίνει θεσμός στον κλάδο του επισιτισμού).

Τι έγινε όμως στην περίπτωση του συναδέλφου Κώστα Π.
Ο συνάδελφος Κώστας Π. ξεκίνησε να εργάζεται στην επιχείρηση HOT HOT BURGER BAR τον Ιούλιο του 2015, αρχικά στο υποκατάστημα Χαλανδρίου για 4 μήνες όντας δηλω-μένος ως μπουφετζής, η πραγματικότητα όμως ήταν πως ο συνάδελφος είχε περάσει από όλα τα πιθανά πόστα ανάμεσα των οποίων το ψήσιμο, το στήσιμο του φαγητού αλλά και η διαχείριση του ταμείου. Οι πραγματικές ώρες εργασίας του Κ. ήταν 9 ώρες ανά βάρδια οι οποίες ορίζονταν με βάση προφορική συμφωνία στα 30 ευρώ, ενώ τα ένσημα που του κολ-λούνταν δεν ανταποκρίνονταν σε αυτές τις ώρες αλλά σε 4ωρα μισά ένσημα, κάτι που είχε οριστεί ως’’ προσωρινή λύση μέχρι να στηθεί το μαγαζί’’.
Κἀποια στιγμή η εταιρία αποφασίζει να μεταφέρει τον συνάδελφο Κ. στο υποκατάστημα του Χολαργού όπου οι συνθήκες εργασίας ήταν άκρως εντατικοποιημένες αφού η διεύ-θυνση δεν ήθελε να προσλάβει τον απαραίτητο αριθμό ατόμων που απαιτούσε η σωστή λειτουργία του καταστήματος, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει περισσότε-ρους εργαζομένους παραχωρώντας ολόκληρο το φόρτο εργασίας σε λίγα μόνο άτομα.

Ο συνάδελφος Κ. ὀντας απασχολούμενος στο υποκατάστημα του Συντάγματος πλέον , το οποίο έχει και τις πιό άσχημες συνθήκες λόγω του μεγαλύτερου φόρτου εργασίας απο τα άλλα καταστήματα ,ήρθε αντιμέτωπος με ένα συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο του στοί-χισε τελικά και την δουλειά του. Σε μἰα καθιερωμένη βάρδια του λοίπον καλείται να εξυπη-ρετήσει μία πελάτισσα η οποία επιμένει να μην θέλει να εξυπηρετηθεί από το προτεινόμενο ποστο όπως της υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους.Μπαίνοντας σε μία διαδικασία δια-ξιφισμού με τούς εργάτες της βάρδιας, τους κάνει γνωστό πως δεν είναι μία ακόμη πελά-τισσα αλλά η σὐζυγος του εργοδότη Μέρμηγκα Π και τους επιπλήτει για την τάχα αγενή συ-μπεριφορά τους.

Την επόμενη κιόλας μέρα γίνεται γνωστό στον εργαζόμενο πως έχει επιβληθεί από τον ιδιοκτήτη Βασίλη Χαριτάκη πρόστιμο του ύψους των 50 ευρώ και στους δύο εργα-ζόμενους που αναμείχθηκαν στο περιστατικό, ποσό το οποίο θα αφαιρούνταν απο τον ε-βδομαδιαίο μισθό τους (κάτι που φυσικά απαγορεύεται). Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και στο παρελθόν στον ίδιο εργαζόμενο ο οποίος αντιμέτωπος για μία ακόμα φορά με την παράλογη τιμωρία του προστίμου χάνει ακόμα 20 ευρώ για ατόπημα που υποτίθεται ότι έκανε και έγινε γνωστό σύμφωνα με τον εργοδότη απο τις κάμερες παρακολούθησης που βρίσκονται σε αφθονία σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφασή της υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση εικονοληπτικών μη-χανών στους χώρους εργασίας, εστίασης, αναψυχής, κλπ.

Μετά την ανακοίνωση του προστίμου ο συνάδελφος Κ συζητά με τον διευθυντή και αρνεί-ται αυτά που του έχει προσάψει η εργοδοσία, απαντώντας πως συμπεριφέρθηκε όπως και σε κάθε άλλο πελάτη που περνά απο το μαγαζί και πως το πρόστιμο είναι άδικο και δεν εί-ναι πρόθυμος να το αποδεχτεί, ενώ ο διευθυντής του λέει πως θα μιλήσει με τον εργοδότη και θα τον ενημερώσει. Περνώντας οι μέρες και με το πέρας πια σχεδόν μίας εβδομάδας ο εργαζόμενος ενημερώνεται τηλεφωνικἀ πως έχει απολυθεί και ο εργοδότης δεν το δια-πραγματεύεται.

Ο συνάδελφος Κ μέλος του σωματείου σερβιτόρων μαγείρων και λοιπων εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού προσέφυγε στην επιθεώρηση εργασίας διεκδικώντας τις νόμιμες προσαυξήσεις που του αναλογούν (βραδινές και Κυριακάτικες προσαυξήσεις,δώρα και άδειες).
Έχουν περάσει πιά τρείς μήνες απο τις δίκαιες διεκδικήσεις του Κ. με την εταιρεία να έχει οξύνει τη στάση της απέναντι στις αξιώσεις του συναδέλφου, ζητώντας του μέχρι και να δη-λώσει οτι απαρνείται την ιδιότητα του ως οργανωμένου εργάτη προκειμένου να λήξει η εργατική διαφορά, προς όφελος της εργοδοσίας φυσικά .Εντέλει ο συνάδελφος Κ. επέ-στρεψε ανυποχὠρητος για τις εργατικές του διεκδικήσεις στη δουλειά γνωστοποιώντας μεσω εξωδίκου οτι είναι μέλος του Δ.Σ. του σωματείου και ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους του για την εργατική διαφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι επιχείρησαν να καταπολεμήσουν τον ‟ιὀ‟ που βρισκόταν ανάμεσα τους, προτού με-τατραπε;I σε ασθένεια και μολύνει την ‟καθαρή και αμόλυντη‟ εταιρεία απο όποιον παλεύει και διεκδικεί. Η εταιρεια ἐκτοτε εκδικητικά κατέφυγε σε μια σειρά απο παράνομους, και κα-ταχρηστικους τρόπους ώστε να τον εξωθήσει σε παραίτηση. Και ενώ η εταιρεία δέχεται να καταβάλει μέρος των οφειλών, θέτει τον εκβιαστικό όρο να υπογράψει ψευδή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει άλλη απαίτηση, ενώ στην πραγματικότητα εκκρεμούν τα χρωστούμενα ένσημα. Ο συνάδελφος Κ φυσικά αρνήθηκε να υποκύψει στους εκβιαστικούς όρους που ουσιαστικά ακυρώνουν τον δίκαιο του αγώνα, και συνέχισε να διεκδικεί τα δεδουλευμένα του.

Φυσικἀ η εργοδοσία δεν σταμάτησε τα καψόνια ακολουθεἰ: αλλαγή διεύθυνσης (επωνυ-μία εταιρείας) όπου ο Κ. δεν ενημερώνεται για τη μεταφορά της “παλιάς” εταιρείας σε άλλο σημείο της Αττικής (Χαλάνδρι) και αλλαγή του ωραρίου που μάλιστα το ὀρισε στις 2.00 με 6.00 τα ξημερώματα για να εξασφαλίσει οτι δεν θα παρευρεθεί στην εργασία του. Οι αλλα-γές αυτές ισοδυναμούν με μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.
Αξίζει να σημειωθεί οτι η ‟νέα‟ εταιρεία ανήκει στον Β. Χαριτάκη όπου είναι το πρόσωπο το οποίο εκπροσωπεί και τις δύο εταιρείες και είναι αυτός που μαζί με τους συνεργάτες του έχουν κἀνει μπαλάκι τον συνάδελφο με τις παράνομες και καταχρηστικές μεθόδους τους θίγοντας την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ως εργάτη.

Ο συνἀδελφος Κ. μέλος του«Σωματείου Σερβιτόρων Μαγείρων και Λοιπών Εργαζο-μένων του κλάδου του επισιτισμού»εξακολούθει να διεκδικεί τα δεδουλευμένα ζητώντας να του καταβληθούν άμεσα.

Να πληρώσει άμεσα η εργοδοσία των HOT HOT BUGER BAR τα δεδουλευμένα στον συνάδελφο Κώστα Π.

Στην εργοδοτική τρομοκρατία των απαιτήσεων για σύγχρονα ‘πιστοποιητικά κοινω-νικών φρονημάτων’ απαντάμε με οργάνωση και ταξικό αγώνα στα σωματεία βάσης.

Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων και λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οδηγίες για την καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και ‘Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΤΟΥ "ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ" ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Κείμενο του σωματείου που μοιράζεται για το μαγαζί "Τσίμπι-Τσίμπι" στην Κυψέλη [Κυριακή 21/2]