Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

γενική συνέλευση

κυριακή 19-12 στις 7μ.μ. στα γραφεία του σωματείου, Μεσσολογγίου και Λόντου 6, 2ος όροφος
Όλοι και όλες εκεί!

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

γενική συνέλευση Τρίτη 07-12 στις 1.30 στα γραφεία του σωματείου