Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

αυτοκόλλητο Δώρο Χριστουγέννων Δώρο Χριστουγέννων δικαιούμαστε όλοι και όλες, είτε η σύμβαση μας είναι έγκυρη είτε άκυρη (π.χ. να μην έχουμε το βιβλιάριο υγείας), ανασφάλιστοι/ες ή όχι, μερικής ή ολικής απασχόλησης ή ημερομίσθιοι/ες.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Μάη μέχρι και την 31 Δεκέμβρη κάθε έτους. Ακόμα κι αν στο ενδιάμεσο έχουμε παραιτηθεί/ απολυθεί, δικαιούμαστε το τμήμα του δώρου που μας αναλογεί. Το αργότερο πρέπει να μας κατατεθεί μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και ποτέ σε είδος, αλλά σε χρήμα.
  • Αν αμειβόμαστε με μισθό, δικαιούμαστε δώρο ίσο με ένα μηνιάτικο, συν την προσαύξηση του συντελεστή αδείας που είναι ίσος με 0.04166.

Παράδειγμα:
Αν πληρωνόμαστε με μισθό 900 ευρώ:
Δώρο Χριστουγέννων: 900 ευρώ
Συντελεστής αδείας: 900 Χ 0.04166= 38 ευρώ άρα δικαιούμαστε
Σύνολο: 900+38= 938 ευρώ.

  • Αν αμειβόμαστε με ημερομίσθιο, μετράμε από 1 Μάη μέχρι 31 Δεκέμβρη και υπολογίζουμε 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μεροκάματα που εργαστήκαμε [1]. Στα παραπάνω προσθέτουμε και την προσαύξηση του συντελεστή αδείας 0.04166 [2].

Παράδειγμα:
Αν από 1/5 ως 25/12 πραγματοποιήσαμε 70 μεροκάματα για 34 ευρώ:
Διαιρούμε 70:19= 3.68 και πολλαπλασιάζουμε επί 2, δηλαδή 3.68 Χ 2= 7.36 ημερομίσθια επομένως
Δώρο Χριστουγέννων: 7.36 Χ 34.00= 250.24 ευρώ
Συντελεστής αδείας: 250.24 Χ 0.04166= 10.42 ευρώ άρα δικαιούμαστε
Σύνολο: 260.66 ευρώ

Αμοιβή Χριστουγέννων
Δικαιούμαστε το ημερομίσθιο μας προσαυξημένο κατά 75%.
Παράδειγμα:
Αν το ημερομίσθιο μας είναι 40 ευρώ, δικαιούμαστε επιπλέον 40 Χ 0.75= 30 ευρώ, σύνολο δηλαδή δικαιούμαστε 40+30= 70 ευρώ.

Αμοιβή Πρωτοχρονιάς, δεύτερης μέρας Χριστουγέννων
Δε δικαιούμαστε (νομικά τουλάχιστον, μιας και ο φόρτος εργασίας, ειδικότερα την Πρωτοχρονιά για αρκετούς/ές από μας με το μεροκάματο είναι τουλάχιστον δυσανάλογος) τίποτα παραπάνω πέρα από το ημερομίσθιο μας.

Προφανώς αν τα παραπάνω πέφτουν Κυριακή, δικαιούμαστε επιπλέον τη νόμιμη προσαύξηση 75%, όπως και την προσαύξηση 25% στο ωρομίσθιο μας από 10 μμ έως 6 πμ.

Νομική πηγή: kepea.gr
[1] Ακόμα κι αν εργαστήκαμε λιγότερες από 19 ημέρες σε ένα αφεντικό, δικαιούμαστε το ανάλογο κλάσμα του δώρου.
[2] Το ημερομίσθιο το οποίο υπολογίζουμε είναι αυτό που παίρναμε στις 10 Δεκέμβρη (ή αν σταματήσαμε να εργαζόμαστε πριν τις 10/12, το ημερομίσθιο την ημέρα που σταματήσαμε να εργαζόμαστε). Συνεπώς αν έχουμε πάρει π.χ. αύξηση από όταν ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε δεν μετράμε μέσους όρους…

Δεν υπάρχουν σχόλια: